Currence iDEAL B.V. (hierna Currence) is de product- en merkeigenaar van iDEAL. Daarom stelt zij regels op voor het gebruik van iDEAL. Currence houdt toezicht op de naleving van de regels voor iDEAL. Belangrijk hierbij is dat Currence een onafhankelijke rol heeft en zorg draagt voor een gelijk speelveld voor alle partijen die een rol (willen) spelen in het iDEAL-betalingsverkeer. iDEAL partners (Acquirers, Issuers, CPSP’s en C2C-aanbieders) moeten worden gecertificeerd door en een licentie-, certificaat- of accreditatieovereenkomst sluiten met Currence.

Klik hier voor meer informatie over Currence.

Top 5 veelgestelde vragen:

 1. Waaraan moet onze organisatie voldoen om iDEAL partner (Issuer, Acquirer, CPSP of C2C-aanbieder) te worden?

  Uw instelling komt in aanmerking indien u geregistreerd bent als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder (bijv. De Nederlandsche Bank; DNB). Daarnaast moet uw organisatie voldoen aan de toelatingseisen die Currence heeft gesteld aan de rol (IssuerAcquirerCPSP of C2C-aanbieder) die uw instelling wil vervullen.

  Op onze informatiepagina voor nieuwe Scheme Partners van iDEAL, iDIN of Incassomachtigen, treft u onder stap één ‘Aanvraag certificering Scheme Partner’ de benodigde informatie en documentatie aan hoe uw instelling Licentie- of Certificaathouder of een Geaccrediteerde Partij kan worden.

 2. Wat is een iDEAL Partner?

  Een iDEAL Partner is een betaaldienstverlener die iDEAL faciliteert aan haar klanten. Een iDEAL Partner kan zich door Currence laten certificeren voor de volgende rollen:

  1. Issuer – laat uw klanten betalen met iDEAL;
  2. Acquirer / CPSP – verkopen iDEAL aan bedrijven, zodat zij iDEAL als betaalmethode kunnen aanbieden.
   Sommige Acquirers en CPSP’s bieden bedrijven ook de mogelijkheid om hun klanten middels een iDEAL QR-code te laten betalen, dit zijn dan ook iDEAL QR-aanbieders;
  3. C2C-aanbieder – bieden een iDEAL C2C-dienst aan consumenten, zodat zij elkaar onderling kunnen betalen met iDEAL.
 3. Wat zijn de kosten (tarieven) voor een iDEAL Partner?

  Klik hier voor de tarieven die Currence in rekening brengt aan iDEAL Licentie- en Certificaathouders.

  Er wordt (nog) geen vergoeding gevraagd aan C2C-aanbieders (Geaccrediteerde Partij).

 4. Wij zijn een buitenlandse betaaldienstverlener, kunnen wij ook iDEAL Partner worden?

  iDEAL staat open voor alle betaaldienstverleners die een vergunning hebben of een vrijstelling van een relevante Europese toezichthouder. Uw instelling moet wel een paspoort voor Nederland hebben.  U kunt dus als buitenlandse betaaldienstverlener een licentie of een certificaat kunnen verkrijgen, mits u voldoet aan deze voorwaarde. Klik hier voor meer informatie.

 5. Hoe worden wij iDEAL Partner?

  Op onze informatiepagina voor nieuwe Scheme Partners van iDEAL, iDIN of Incassomachtigen, treft u onder stap één ‘Aanvraag certificering als Scheme Partner’ de benodigde informatie en documentatie aan hoe uw organisatie Licentie- of Certificaathouder of een Geaccrediteerde Partij kan worden.

Staat uw vraag er niet bij?

Klik hier voor alle veelgestelde vragen