iDEAL Partners

Currence iDEAL B.V. (hierna Currence) is de product- en merkeigenaar van iDEAL en stelt zij regels op voor het gebruik van iDEAL. Currence houdt toezicht op de naleving van de regels voor iDEAL. Belangrijk hierbij is dat Currence een onafhankelijke rol heeft en zorg draagt voor een gelijk speelveld voor alle partijen die een rol (willen) spelen in het iDEAL-betalingsverkeer. iDEAL partners (Acquirers, Issuers, CPSP’s en C2C-aanbieders) moeten worden gecertificeerd door en een licentie-, certificaat- of accreditatieovereenkomst sluiten met Currence.

iDEAL is het meest gebruikte online betaalmiddel voor Nederlandse consumenten! Het is een gegarandeerde, vooraf ingevulde overboeking van de IBAN van een koper naar de IBAN van de begunstigde.

Meer informatie over Currence

Meer informatie nodig?

Met iDEAL kunt u uw klanten een vertrouwd, veilig en gemakkelijk betaalmiddel aanbieden. Uw klanten kunnen in hun vertrouwde mobiel bankieren app of internetbankieromgeving van hun eigen bank gebruikers laten betalen.

Wat is een iDEAL Partner?

Een iDEAL Partner is een betaaldienstverlener die iDEAL faciliteert aan haar klanten. Een iDEAL Partner kan zich door Currence laten certificeren voor de volgende rollen:

- Issuer - laat uw klanten betalen met iDEAL;
- Acquirer / CPSP - verkopen iDEAL aan bedrijven, zodat zij iDEAL als betaalmethode kunnen aanbieden.
- Sommige Acquirers en CPSP's bieden bedrijven ook de mogelijkheid om hun klanten middels een iDEAL QR-code te laten betalen, dit zijn dan ook iDEAL QR-aanbieders;
- C2C-aanbieder - bieden een iDEAL C2C-dienst aan consumenten, zodat zij elkaar onderling kunnen betalen met iDEAL.

Hoe worden wij iDEAL Partner?

Op onze informatiepagina voor nieuwe Scheme Partners van iDEAL, iDIN of Incassomachtigen, treft u onder stap één 'Aanvraag certificering als Scheme Partner’ de benodigde informatie en documentatie aan hoe uw organisatie Licentie- of Certificaathouder of een Geaccrediteerde Partij kan worden.

Waaraan moet onze organisatie voldoen om iDEAL partner (Issuer, Acquirer, CPSP of C2C-aanbieder) te worden?

Uw instelling komt in aanmerking indien u geregistreerd bent als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder (bijv. De Nederlandsche Bank; DNB). Daarnaast moet uw organisatie voldoen aan de toelatingseisen die Currence heeft gesteld aan de rol (IssuerAcquirerCPSP of C2C-aanbieder) die uw instelling wilt vervullen.

Op onze informatiepagina voor nieuwe Scheme Partners van iDEAL, iDIN of Incassomachtigen, treft u onder stap één ‘Aanvraag certificering Scheme Partner’ de benodigde informatie en documentatie aan hoe uw instelling Licentie- of Certificaathouder of een Geaccrediteerde Partij kan worden.

Wat is een (Collecterende) Payment Service Provider ((C)PSP)?

Bij iDEAL worden twee typen PSP’s onderscheiden:

Een Collecterende PSP (CPSP)
Dit is een betaaldienstverlener voor online betalingen. De CPSP draagt daarnaast zorg voor de bemiddeling in de afwikkeling van de iDEAL betaling aan u als ondernemer. Dit doen CPSP's voor eigen rekening en risico.
Een CPSP mag het afwikkelen van het iDEAL-betalingsverkeer alleen aanbieden als de CPSP door Currence B.V. is gecertificeerd én zij een overeenkomst inzake het afnemen van het product iDEAL heeft afgesloten met een Acquirer of CPSP.

Een Distribuerende PSP (DPSP; ook wel technisch PSP genoemd)
In tegenstelling tot de CPSP bemiddelt een DPSP niet in de afwikkeling van de iDEAL-betaling. Voor de afwikkeling van uw iDEAL-betaling dient u apart een iDEAL-overeenkomst af te sluiten met een iDEAL Partner.