Tarieven iDEAL

Currence iDEAL brengt de volgende tarieven in rekening

Voor licentiehouders

1. Eenmalige toetredingsvergoedingen

Eenmalige toetredingsvergoeding voor de certificering voor per individuele nieuwe issuers of acquirers. Hierbij geldt een staffel per groepslid en/of extra (handels)naam per individuele nieuwe issuer of acquirer:

 • 1e registratie € 60.000
 • 2e registratie: € 45.000
 • 3e registratie: € 30.000
 • 4e en volgende registratie(s): € 15.000


Eenmalige vergoeding voor de certificering van een extra acquiring platform of een extra issuer omgeving (bankier omgeving of bank app), waarvoor een extra acquirer_id of issuer_id wordt afgegeven:  

 • € 10.000 per platform / omgeving / app.


Per 1 januari 2024 geldt een eenmalige vergoeding voor een noodzakelijk aangekondigde her-certificering:

•    € 2.500 per her-certificering.

NB: Deze vergoeding wordt in rekening gebracht op het moment dat de Instelling de door Currence iDEAL aangegeven tijdslijnen for hercertificering niet haalt.

2. Jaarlijkse vaste vergoeding

Hierbij geldt ook een staffel per groepslid en/of extra (handels)naam per individuele nieuwe issuer of acquirer:

Aantal registraties20232024
1ste registratie€ 10,000€ 12,500
2de registratie€ 7,500€ 2,500
3de registratie€ 5,000€ 2,500
4de en volgende registraties€ 2,500€ 2,500


Voor Acquirers die ook de rol van CPSP en/of C2C Provider vervullen, geldt het volgende voor de jaarlijkse vergoeding:

 • Indien de Acquirer de iDEAL-transacties van zijn rol van CPSP en/of C2C Provider via zij eigen Acquiring platform verwerkt, brengt Currence iDEAL alleen de jaarlijkse Licentiehouderbijdrage in rekening; de jaarlijkse Certificaathoudersvergoeding wordt niet in rekening worden gebracht;
 • Indien de iDEAL-transacties van de rol van CPSP- en/of C2C Provider door een andere Acquirer worden verwerkt, brengt Currence iDEAL zowel de jaarlijkse Licentiehoudervergoeding als de jaarlijkse Certificaathoudersvergoeding in rekening.

Voor Issuers die ook de rol van CPSP en/of C2C Provider vervullen, geldt dat Currence iDEAL zowel de jaarlijkse Licentiehoudervergoeding als de jaarlijkse Certificaathoudersvergoeding in rekening brengt.

3. Variabele vergoedingen per iDEAL-transactie:

Scheme vergoeding20232024
Acquirer€ 0,0065€ 0,0070
 • Aanvullende vergoeding voor gebruik XML
NA€ 0,0020
 • Aanvullende vergoeding voor inzenden issuer_id
NA€ 0,0010
Issuer€ 0,0065€ 0,0070

 

Routing vergoeding20232024
Acquirer€ 0,0030€ 0,0030
 • Aanvullende vergoeding voor route 2 & 3
€ 0,0010€ 0,0015
Issuer€ 0,005€ 0,005

Route 1: De Acquirer routeert de iDEAL-transacties van zijn CPSP’s, C2C Providers en/of Acceptanten via zijn eigen acquiring platform.
Route 2: De Acquirer laat zijn CPSP’s en/of C2C Providers hun iDEAL-transacties direct routeren via de iDEAL Hub.
Route 3: De Acquirer laat zijn Acceptanten hun iDEAL-transacties direct routeren via de iDEAL Hub.

4. Vergoeding iDEAL API Specificaties

De iDEAL API Specificaties worden ter beschikking gesteld tegen een eenmalige vergoeding van €1.000 voor het eerste kalenderjaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor certificaathouders en geaccrediteerde partijen

1. Eenmalige toetredingsvergoeding

Eenmalige toetredingsvergoeding voor de certificering per individuele nieuwe CPSP of C2C Provider:

20232024
€ 2,000€ 5,000


Per 1 januari 2024 geldt een eenmalige vergoeding voor een noodzakelijk aangekondigde her-certificering per individuele CPSP of C2C Provider:

 • € 2.500 per her-certificering.

NB: Deze vergoeding wordt in rekening gebracht op het moment dat de Instelling de door Currence iDEAL aangegeven tijdslijnen for hercertificering niet haalt.

2. Jaarlijkse vaste vergoeding

 20232024
Certificaathouder  
 • Gelicenseerde betaaldienstverlener*
€ 2.500€ 3.000
 • Vrijgestelde betaaldienstverlener*
€ 500€ 750
Geaccrediteerde partij  
 • Gelicenseerde betaaldienstverlener*
€ 500€ 3.000
 • Vrijgestelde betaaldienstverlener*
€ 500€ 750

* Zoals gedefinieerd en gepubliceerd op de website van de relevante toezichthouder binnen de Europese Economische Regio (EER). Dit geldt alleen voor Nederlandse betaaldienstverleners.

Voor CPSP’s die ook de rol van C2C-aanbieder vervullen, geldt dat Currence iDEAL de jaarlijkse Certificaathoudersvergoeding eenmalig in rekening brengt.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Laatste update: 1 november 2023