A

Acceptant

Een acceptant is een winkelier, ondernemer of organisatie die iDEAL-betalingen van consumenten ontvangt (of accepteert). Een acceptant wordt ook wel een ‘merchant‘ genoemd. Om iDEAL-betalingen te kunnen ontvangen moet een acceptant een overeenkomst sluiten met een CPSP of met een acquirer.

Acquirer

Een acquirer is een ondernemersbank waar een acceptant of CPSP een overeenkomst mee kan sluiten om iDEAL-betalingen te ontvangen (‘to acquire’ in het Engels). Hier vindt u een overzicht van de iDEAL-acquirers.

BTop

Betaaldienstverlener

Een betaaldiensverlener is een bank, een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling (egi). Een bank moet over een bankvergunning beschikken die vermeldt dat hij betaaldiensten mag aanbieden. Een betaalinstelling heeft geen bankvergunning maar moet ofwel een aparte vergunning hebben om betaaldiensten aan te bieden, ofwel hij moet daar uitdrukkelijk van zijn vrijgesteld. Een egi mag eigen elektronisch geld uitgeven, zoals elektronische cadeau- of consumptiebonnen.

CTop

Clearing en settlement

Voor de verwerking van een betaaltransactie tussen een issuer en een acquirer vindt er clearing en settlement plaats. Bij clearing wordt de transactie vrijgegeven na controle van het transactiebedrag, van de rekening en het saldo bij de issuer en van de rekening bij de acquirer. Als die controle is geslaagd en de transactie is vrijgegeven, wordt er gesettled of vereffend. Settlement gebeurt door het bedrag van de rekening bij de issuer af te boeken en gelijktijdig op de rekening bij de acquirer bij te boeken.

Consument

Consumenten zijn in de context van iDEAL degenen die online met iDEAL betalen voor een product of dienst van een acceptant. Iedere rekeninghouder die internetbankiert bij één van de vele issuers in Nederland, kan direct met iDEAL betalen.

Consumentenbank

Een consumentenbank (ook wel issuer genoemd) is een bank die haar rekeninghouders (consumenten) in staat stelt om via internetbankieren met iDEAL te betalen. Deze bank verstrekt (‘to issue’ in het Engels) als het ware de betaling van de consument aan de acquirer van een acceptant of CPSP. Hier vindt u een overzicht van de iDEAL-issuers.

CPSP of Collecterende Payment Service Provider

Een CPSP of Collecterende Payment Service Provider is een betaaldienstverlener die iDEAL-betaaloplossingen aanbiedt aan acceptanten. Een CPSP is een intermediair tussen een acquirer en een acceptant. Hij kan onder meer kant-en-klare online kassa’s voor iDEAL-betalingen aan acceptanten leveren. Omdat een CPSP betalingen inzamelt en periodiek de optelsom van alle betalingen uit de voorafgaande periode aan de acceptant uitkeert (bijvoorbeeld aan het einde van iedere dag of iedere week), wordt hij ‘Collecterend’ genoemd.

Currence iDEAL B.V.

Currence iDEAL B.V. is de eigenaar en merkhouder van het betaalmiddel iDEAL.

ETop

eWallet Provider

Een eWallet Provider is een bedrijf dat elektronische portemonnees voor consumenten (betalers) beheert. Een consument kan zijn eWallet met verschillende betaalmethoden, waaronder iDEAL, opwaarderen.

De consument houdt altijd beschikking over zijn tegoed. Het tegoed in de eWallet is zijn eigendom, vergelijkbaar met een tegoed op zijn betaalrekening. Vanuit zijn eWallet kan een consument producten of diensten kopen op het internet. De uiteindelijke betaling aan een acceptant gebeurt dus in twee stappen die de consument apart moet goedkeuren: in de eerste stap stort de consument een tegoed in zijn eWallet en in de tweede stap betaalt hij een acceptant vanuit zijn eWallet.

Wanneer de eWallet Provider de beschikking krijgt over het tegoed in een eWallet, dient deze als CPSP voor iDEAL te worden aangemerkt. Daar gelden speciale voorwaarden voor.

ITop

Issuer

Een issuer is een consumentenbank die haar rekeninghouders (consumenten) in staat stelt om via internetbankieren met iDEAL te betalen. Deze bank verstrekt (‘to issue’ in het Engels) als het ware de betaling van de consument aan de acquirer van een acceptant of CPSP. Hier vindt u een overzicht van de iDEAL-issuers.

MTop

Merchant

‘Merchant’ is Engels voor ‘handelaar’ of ‘winkelier’. ‘Merchant’ wordt in het kader van iDEAL en e-commerce soms in de plaats van ‘acceptant’ gebruikt.

Merchant Integratie Gids

Dit document beschrijft de technische specificaties voor de integratie van iDEAL in de internetkassa van een acceptant. Nadat een acceptant een iDEAL-contract heeft afgesloten, ontvangt hij de Merchant Intergratie Gids van zijn bank of PSP.

OTop

Ondernemersbank

Een ondernemersbank (ook wel acquirer genoemd) is een bank waar een acceptant of CPSP een overeenkomst mee kan sluiten om iDEAL-betalingen te ontvangen (‘to acquire’ in het Engels). Hier vindt u een overzicht van de iDEAL-acquirers.