C2C-aanbieder als geaccrediteerde partij voor iDEAL

Een C2C-aanbieder biedt een consument de mogelijkheid met haar C2C-dienst, geld over te boeken naar (of geld te ontvangen van) een andere consument. De iDEAL-betaling wordt overgemaakt aan (de IBAN van) de C2C-aanbieder. De C2C-aanbieder dient het geld binnen de overeengekomen termijn door te boeken naar de IBAN van de Particuliere Ontvanger. Als een C2C-aanbieder een rol in het iDEAL-betalingsverkeer wil vervullen, dan dient zij via een control self assessment aan te tonen dat zij voldoen aan de door Currence iDEAL B.V. gestelde regels. Daarnaast dient de C2C-aanbieder geregistreerd te zijn als betaaldienstverlener in het register van een Europese toezichthouder (bijv. De Nederlandsche Bank; DNB). Voordeel van de publicatie is dat voor iedereen inzichtelijk wordt welke partijen mogen meespelen in het iDEAL-betalingsverkeer.

Geaccrediteerde partijen C2C-aanbieder iDEAL

Laatste update: 3 May 2018