Op beschikbaarheid.ideal.nl kunt u real-time vaststellen of een specifieke consumentenbank mogelijk onbeschikbaar is. Desgewenst kunt u ook op meerdere manieren automatisch op de hoogte worden gebracht van iDEAL onbeschikbaarheid (verstoringen en gepland onderhoud).

  • U kunt XML push meldingen ontvangen vanuit beschikbaarheid.ideal.nl wanneer één van de consumentenbanken een (gedeeltelijke) onbeschikbaarheid heeft.  Klik hier voor het registratieformulier.
  • Ook kunt u op de hoogte gehouden worden van gepland onderhoud en bevestigde storingen. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw iDEAL contractpartij om u hiervoor te laten registreren.

Eventueel kunt u met de informatie die u ontvangt over iDEAL beschikbaarheid ook uw klanten voorafgaand aan de iDEAL betaling inlichten over mogelijke storingen. Op die manier verkleint u de kans dat uw klant een foutmelding tijdens het betaalproces ontvangt.

Zet het iDEAL Betaalverzoek in tijdens een storing

Is iDEAL niet beschikbaar en wilt u toch graag dat uw klanten met iDEAL afrekenen? U kunt dan overwegen uw klant een iDEAL Betaalverzoek te sturen, zodat de klant later alsnog kan betalen. Klik hier voor meer informatie.