Acquirer als Licentiehouders en CPSP’s als Certificaathouders voor iDEAL

Acquirers en CPSP’s zijn de treden op als betaaldienstverlener voor de ondernemer. Zodra zij de iDEAL-betalingen van de Issuer (betaaldienstverlener van de ondernemer) hebben ontvangen zorgen de Acquirers en CPSP’s er voor dat de ondernemer de iDEAL-gelden ontvangt. Als een Acquirer of CPSP een rol in het iDEAL-betalingsverkeer wil vervullen, dan dient zij via een control self assessment aan te tonen dat zij voldoen aan de door Currence iDEAL B.V. gestelde regels. Daarnaast dient de Acquirer en CPSP geregistreerd te zijn als betaaldienstverlener in het register van De Nederlandsche Bank (DNB). Voordeel van de publicatie is dat voor iedereen inzichtelijk wordt welke partijen mogen meespelen in het iDEAL-betalingsverkeer.

iDEAL Acquirer Licentiehouders

Certificaathouders Collecterende Payment Service Provider (CPSP) iDEAL

CPSP’s gevestigd in Nederland

CPSP’s gevestigd in het buitenland

Laatste update: 11 mei 2017