iDEAL is bij uitstek een betaalmiddel waarvoor beschikbaarheid zeer belangrijk is. De beschikbaarheid is afhankelijk van IT-systemen, het onderhoud daarvan en mogelijk ook incidentele storingen. Soms is iDEAL hierdoor niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Om inzicht te geven in de actuele beschikbaarheid van iDEAL, is er een meetsysteem ontwikkeld.

De informatie van dit meetsysteem is de meest accurate en actuele weergave van de beschikbaarheid, omdat het op alle iDEAL-betalingen is gebaseerd. Op de iDEAL-beschikbaarheidspagina’s kunt u op elke minuut van de dag vaststellen of betalen met iDEAL mogelijk is. Daarnaast kunt u ook zien wat de beschikbaarheid in het verleden was.

Actuele beschikbaarheid

De actuele beschikbaarheid wordt voor iedere consumentenbank op het dashboard getoond. Iedere 5 minuten wordt deze informatie ververst. Staat er een groen vinkje achter de bank dan is betalen met iDEAL mogelijk. Ziet u een oranje uitroepteken of een rood kruis dan is er een verstoring bij de banken vastgesteld. In de toelichting staat dan of een bank voor een gedeelte of helemaal niet beschikbaar is. Als de oorzaak van de verstoring bekend is, staat dit ook vermeld.

De actuele beschikbaarheid wordt berekend op basis van informatie van alle iDEAL-betalingen uit de systemen van alle banken waarbij Acceptanten (webwinkels) zijn aangesloten. Het meetsysteem bevat dus de officiële beschikbaarheidscijfers van iDEAL bij alle banken. Dit geeft een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de actuele beschikbaarheid en een antwoord op de vraag of er met iDEAL kan worden betaald.

NB Verstoringen in de systemen van de webwinkel, de Payment Service Provider of uw eigen internetprovider vallen buiten het gezichtsveld van dit meetsysteem.

Historische beschikbaarheid

Per consumentenbank wordt de beschikbaarheid van de afgelopen 24 uur of van de afgelopen 7 dagen in een grafiek getoond. U bepaalt zelf van welke bank de informatie wordt getoond. Als er in een bepaalde periode geen afwijkingen zijn gemeten van het normale patroon, dan staat de lijn in de grafiek op 100%.

De gemiddelde beschikbaarheid per consumentenbank over de afgelopen 6 maanden vindt u terug in de tabel. Deze beschikbaarheid wordt vastgesteld voor 2 tijdsintervallen. Dit onderscheid is gemaakt omdat Currence iDEAL B.V. verschillende voorwaarden stelt aan de beschikbaarheid gedurende deze intervallen. Banken zijn gehouden aan het halen van de volgende  normen tijdens de intervallen.

  • Primetime (van 07:00 tot 01:00):              99,5%
  • Non-primetime (van 01:00 tot 07:00):     93,5%*

*Dit percentage is lager omdat gedurende dit tijdslot onderhoud op de systemen van banken is toegestaan.

Ondernemersbanken

De beschikbaarheid van de ondernemersbanken wordt iedere minuut gemeten. Deze informatie wordt gebruikt om zeker te stellen dat de informatieverzameling in deze systemen werkt. Mocht worden vastgesteld dat een ondernemersbank niet beschikbaar is, dan wordt dit via een melding op de beschikbaarheidspagina getoond. Als een ondernemersbank niet beschikbaar is, kan er op sommige websites niet met iDEAL worden betaald. Als een website betalingen via een andere ondernemersbank ontvangt, kan daar wel met iDEAL worden betaald.